^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

Liczba odwiedzin

Dzisiaj 4

Wczoraj 61

W tygodniu 65

W miesiącu 816

Wszystkich 55387

Na stronie ....

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

POCZTA E-MAIL

REALIZACJA PROGRAMU

E-koordynator programu w SOSW : Marek Ciesielski *

Nauczycielskie zespoły samokształceniowe: 

 1. Zespół edukacji wczesnoszkolnej: nauczyciele, wychowawcy edukacji wczesnoszkolnej
 2. Zspół nauczycieli SPDP
 3. Zespół nauczycieli/specjalistów prowadzących poszczególne terapie w SOSW Brzozów

SOSW Brzozów nawiązał  współpracę w ramach międzyszkolnych sieć współpracy :

 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rymanowie (kontakt: Pani Marzena Komska-Ciesielska)
 • Szkoła Podstawowa nr 17 w Bielsku-Białej ( kontakt: Pan Juliusz Drabiński) 

Spotkania w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli odbywają się w formie telekonferencji grupy zamkniętej poprzez portal społecznościowy www.facebook.com oraz uczestnictwo w grupach dyskusyjnych na www.doskonaleniewsieci.pl

Materiały oraz scenariusze zajęć dostępne są na stronie SOSW Brzozów (soswbrzozow.pl) w zakładce „Aktywna tablica”


 SZKOLENIA Z ZAKRESU STOSOWANIA TIK W NAUCZANIU:

 1.  ,,Multimedia w dydaktyce”
 2.  ,,Nowoczesna dydaktyka”
 3.  „Tablica Interaktywna w praktyce”

W ramach programu odbyły się zajęcia otwarte z wykorzystaniem TIK w praktycznym nauczaniu :

 1. „Zdrowy styl odżywiania się”
 2. „Kraina geograficzna: Syberia- zwierzęta , rośliny”
 3. „Olimpiada i olimpijczycy”

*e-koordynator powołany ( data powołania-wpis do książki zarządzeń )

*linki do stron:

 1. https://learningapps.org/
 2. https://doskonaleniewsieci.pl/
 3. http://soswbrzozow.pl/index.php/aktywna-tablica
 4. http://spkroczyce.szkolnastrona.pl/p,102,scenariusze-zajec
 1. Ocena wpływu stosowania TIK w szkołach na zaangażowania nauczycieli w proces nauczania i uczniów w proces uczenia się:

Nauczyciele podnieśli swoje kompetencje w zakresie posługiwania się oraz wykorzystywania TIK w procesie nauczania oraz pracy zespołowej, co było przede wszystkim efektem przeprowadzonych w programie szkoleń,

 • wzrosła aktywność uczniów, zaangażowanie na lekcjach, samodzielność oraz odpowiedzialność za efekty własnego uczenia się,
 • uczniowie chętnie przystępują do projektów edukacyjnych,
 • udział w programie wpływał na rozwój kompetencji twórczych uczniów, myślenie matematyczne, wnioskowanie i kojarzenie,
 • zastosowanie TIK pozwala uczniom wykorzystywać wiele zmysłów w tym samym czasie (wzrok, słuch), dzięki czemu łatwiej uczą się i zapamiętują

poznane treści,

 • nauczyciele poszerzyli bazę dydaktyczną potrzebną do pełnej realizacji

programów nauczania,

 • nastąpiła współpraca nauczycieli w zakresie doskonalenia warsztatu pracy,
 • zwiększyła się skuteczność nauczania dzięki stosowaniu przez nauczycieli metod aktywizujących oraz położenie nacisku na indywidualizację nauczania, stosowanie mapy myśli i korzystania z ćwiczeń interaktywnych,
 • nauczyciele mogli integrować treści interdyscyplinarne, uczyć korzystania z różnych źródeł informacji oraz uczyć stosowania krytycznej oceny treści informacji oferowanych przez Internet,
 • nastąpiło wzbogacenie wyposażenia szkoły w nowoczesny sprzęt komputerowy i oprogramowanie edukacyjne,
 • nastąpiło wdrożenie TIK w nauczaniu większości przedmiotów oraz zajęć pozalekcyjnych,
 • wzrósł prestiż szkół dzięki zwiększonej efektywności nauczania i kwalifikacji nauczycieli,
 • zwiększono atrakcyjność lekcji poprzez stosowanie tablic interaktywnych wraz z zestawem multimedialnym w każdej pracowni z podstawowych przedmiotów,
 • wzrosła świadomość uczniów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w sieci oraz stosowania praw autorskich do treści edukacyjnych dostępnych w Internecie.
 1. Charakterystyka problemów i barier w realizacji Programu.

 Programowe

 • nieuwzględnienie w programie możliwości zakupu oprogramowania edukacyjnego,
 • brak propozycji szkoleń z konkretnych aplikacji adresowanych do nauczycieli poszczególnych przedmiotów.

Ludzkie

 • zróżnicowany poziom umiejętności nauczycieli w pracy z nowoczesnym sprzętem komputerowym, umiejętności wykorzystania TIK w pracy dydaktycznej oraz zróżnicowane zaangażowanie nauczycieli w realizację projektu.

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl