^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

Liczba odwiedzin

Dzisiaj 5

Wczoraj 173

W tygodniu 178

W miesiącu 3296

Wszystkich 157524

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Na stronie ....

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

POCZTA E-MAIL

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Historia SOSW w Brzozowie w zarysie

 

Początki szkolnictwa specjalnego w Brzozowie sięgają 1963 r. Pierwszym nauczycielem w klasach specjalnych prowadzonych w Szkole Podstawowej nr 2 w Brzozowie (aktualnie budynek Zespołu Szkół Ekonomicznych) była Antonina Górecka.

23 października 1967 r.

Otwarcie Państwowego Zakładu Wychowawczego. Dyrektor placówki Ignacy Prajsnar zatrudnił pierwszą kadrę pedagogiczną i administracyjno – obsługową oraz przeprowadził remont budynku przy ul. Waryńskiego (aktualnie Armii Krajowej) adaptując go na internat. Nauka prowadzona była w klasach specjalnych w Szkole Podstawowej przy ul. Tysiąclecia. Od 1 września 1972 r. kierownikiem internatu została Stefania Zając.

1 września 1979 r.

 Połączenie Państwowego Zakładu Wychowawczego ze Szkołą podstawową w Brzozowie. Dyrektorem placówki jest Janina Piecuch, a Ignacy Prajsnar zastępcą dyrektora nadzorującym funkcjonowanie oddziałów specjalnych i internatu.

1 sierpnia 1983 r.

 Powołanie Państwowego Zakładu Wychowawczego dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, jako samodzielnej placówki. W zakładzie funkcjonowała szkoła podstawowa (zlokalizowana w budynku wcześniejszego internatu Żeńskiego Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Tysiąclecia) i internat (przy ul. Waryńskiego – aktualnie Armii Krajowej). Dyrektorem placówki mianowano Eleonorę Niziołek.

1 maja 1984 r.

 Powołanie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w miejsce dotychczasowego Państwowego Zakładu Wychowawczego. Struktura organizacyjna placówki nie uległa zmianie. Od 1 września 1985 r. funkcję dyrektora obejmuje Urszula Siedleczka.

3 marca 1987 r.

 Pożar w budynku szkoły (przy ul. Tysiąclecia). Zniszczeniu ulega więźba i pokrycie dachu. Budynek zostaje poddany gruntownemu remontowi finansowanemu przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Krośnie.

Sierpień 1995 r.

 Przeniesienie internatu specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego do budynku internatu Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Sienkiewicza 2. zmiana lokalizacji powoduje radykalną poprawę warunków bytowych uczniów (5-cio osobowe sypialnie, stołówka z zapleczem kuchennym, świetlica, izolatka).

Wrzesień 1997 r.

 Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, kierowanego przez Jana Dobrowolskiego rozpoczynają prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim. Zajęcia prowadzone są w domach rodzinnych uczniów.

 Wrzesień 1998 r.

 Specjalny ośrodek Szkolno – Wychowawczy rozszerza działalność uruchamiając zespoły edukacyjno – terapeutyczne dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Zajęcia prowadzone są w przystosowanych do tego pomieszczeniach w budynku internatu.

1 września 1999 r.

 W wyniku reformy systemu oświaty ulega zmianie struktura organizacyjna Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Funkcjonować zaczyna: 6-cio letnia szkoła podstawowa i 3-letnie gimnazjum. Zarówno na poziomie szkoły podstawowej jak i gimnazjum prowadzone są nadal oddziały edukacyjno – terapeutyczne. W wyniku reformy administracyjnej kraju, organem prowadzącym dla SOSW staje się Powiat Brzozowski – organem nadzoru pedagogicznego – Podkarpacki Kurator Oświaty.

1 września 2001 r.

 Nauczyciele Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego rozpoczynają prowadzenie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych indywidualnych i grupowych z wychowankami Domu pomocy Społecznej dla Dzieci Zgromadzenia sióstr Służebniczek NMPNP w Starej Wsi. Zastępca dyrektora – Barbara Kozak nawiązuje kontakt i pozyskuje dla placówki zagranicznych sponsorów – Holendrów (państwo JCM van der Pal).

1 września 2004 r.

 Założenie polsko – holenderskiej fundacji „Licht op Groen” („Zielone Światło”). Zgodnie z aktem notarialnym w skład zarządu weszli: Nicolaus de Groot – przewodniczący, Ewa Fijalkowska – sekretarz, Patricius Theunissen – skarbnik, Barbara Kozak – członek. Celem fundacji jest wsparcie finansowe i materialne Ośrodka oraz wymiana dzieci i młodzieży.

1 września 2004 r.

 Specjalny Ośrodek Szklono – Wychowawczy przejmuje w całości budynek internatu przy ul. Sienkiewicza 2. W jego pomieszczeniach rozpoczyna funkcjonowanie Szkoła Przysposabiająca do pracy, stanowiąca kolejny etap kształcenia młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W budynku szkolnym przy ul. Tysiąclecia trwa przebudowa finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu Powiatu Brzozowskiego, budżetu Państwa i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone są w budynku internatu.

Styczeń 2006 r.

 Przekazanie przez Fundację „Licht op Groen” sprzętu rehabilitacyjnego oraz samochodu Mercedes Benz wyposażonego w windę do przewozu osób niepełnosprawnych.

1 września 2006 r.

 Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych w odbudowanej szkole przy ul. Tysiąclecia. Gruntownie zmodernizowana szkoła została przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażona w urządzenia i sprzęt rehabilitacyjny, nowe pracownie i gabinety dydaktyczne (pedagog, logopeda). 13 października 2006 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku budynku szkolnego połączone z obchodami Dnia Edukacji Narodowej

Listopad 2006 r.

 Zakup ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz budżetu Powiatu Brzozowskiego nowego 9-cio osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Czerwiec 2007 r.

Przystąpienie do opracowania dokumentacji technicznej na budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy budynku szkolnym specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego.

19 października 2007 r.

Jubileusz 40-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie połączony z obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Tego też dnia uchwałą Rady Powiatu w Brzozowie ośrodkowi nadano imię Bł. Ks. Bronisława Markiewicza.

 

1 września 2009 r.

Od września 2009 roku specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Brzozowie prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Terapia obejmuje dzieci w wieku 0-6 lat i polega na stymulowaniu psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia jego niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.

28 stycznia 2013 r.

Uroczystość Poświęcenia i Nadania Sztandaru Specjalnemu Ośrodkowi  Szkolno – Wychowawczemu w Brzozowie.

 

24 maja 2018 r.

Jubileusz 50-lecia istnienia Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Brzozowie w nowo oddanej do użytku sali gimnastycznej wybudowanej wraz z zapleczem dydaktycznym.

 

6 grudnia 2018 r.

Otrzymanie od powiatu brzozowskiego nowego 9-sobowego samochodu wyposażonego w windę do przewozu osób niepełnosprawnych, zakup którego dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Wrzesień 2019 r.

Otrzymanie nowego 9-osobowego samochodu do przewozu uczniów dofinansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z budżetu powiatu brzozowskiego, a także otwarcie oddziału przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Brzozowie.

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl