^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

Liczba odwiedzin

Dzisiaj 5

Wczoraj 173

W tygodniu 178

W miesiącu 3296

Wszystkich 157524

Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Na stronie ....

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.

POCZTA E-MAIL

LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Brzozowie obejmuje opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia dzieci i młodzież niepełnosprawną intelektualnie zamieszkałą na terenie Powiatu Brzozowskiego.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym funkcjonują:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka polegające na pobudzaniu psychoruchowego rozwoju dziecka, rozwijaniu kompetencji społecznych i komunikacyjnych od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.
 • Przedszkole specjalne dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera.
 • Szkoła podstawowa dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Szkoła przysposabiająca do pracy to szkoła ponadpodstawowa dla młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Młodzież uczy się tu m.in. podstaw małej gastronomii, hotelarstwa, piekarnictwa, cukiernictwa, ogrodnictwa, rękodzieła artystycznego i obróbki drewna.
 • Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze indywidualne i grupowe, których celem się wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu głębokim.
 • Internat dla zainteresowanych całodobowym pobytem w placówce, pełniący rolę środowiska wychowawczego i opiekuńczego, a także edukacyjną.

Uczniowie objęci są dodatkowymi zajęciami rewalidacyjnymi, między innymi takimi jak:

 • Psychoterapia
 • Logoterapia
 • Integracja sensoryczna
 • Tomatis
 • Biofeedback
 • Arteterapia
 • Muzykoterapia
 • Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
 • Terapia polisensoryczna w Sali Doświadczania Świata
 • Biblioterapia
 • Zajęcia plastyczno – manualne
 • Terapia ruchem

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl