Trzeci wyjazd do gospodarstwa jeździeckiego „Boska Dolina” w Dylągówce za nami. Z satysfakcją obserwowaliśmy, jak nasze dzieciaki z ochotą, zdobytym doświadczeniem i odwagą wsiadały na konie. Wszystko poszło zdecydowanie sprawniej. Dzieciaki wykazywały pewność i zdecydowanie, zaufanie do zwierząt oraz ogromną radość jaką przynosi im  kontakt z końmi.

Wyjazd odbył się w ramach projektu „Sobota w siodle” realizowanego zgodnie z operacją pn: Zwiększenie atrakcyjności oferty spędzania czasu wolnego na obszarze LGD „Ziemia Brzozowska” poprzez organizację wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną. Wzięli w nim udział niepełnosprawne dzieci, młodzież, ich rodziny i opiekunowie z terenu powiatu brzozowskiego. Działanie w całości współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Tak jak poprzednio, podczas zajęć miała miejsce  jazda konna z oprowadzaniem,  zajęcia edukacyjne oraz rekreacyjne. Projekt opracowany został przez działające przy SOSW  w Brzozowie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wśród Przyjaciół” w Brzozowie.