^
Informacje kontaktowe
Telefon: (13) 43-417-76
e-mail:soswbrz@interia.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie

"Miłość jest największą potęgą człowieka" bł. ks. Bronisław Markiewicz

 • 1 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  SOSW jest placówką obejmującą opieką edukacyjną, wychowawczą i przygotowaniem do życia zawodowego i społecznego kolejne roczniki dzieci i młodzieży niepełnosprawnej zamieszkałej na terenie powiatu brzozowskiego. Ośrodek obejmuje kształceniem, wychowaniem i rewalidacją uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz głębokim.
  Więcej...
 • 2 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Ośrodek posiada dobrze wyposażone klasopracownie, gabinety pracy indywidualnej i grupowej, pracownie komputerowe z dostępem do Internetu, bibliotekę, Salę Doświadczania Świata, salę rehabilitacyjną, salę logopedyczną, siłownię, salę do hydromasażu, bawialnię, pracownię gospodarstwa domowego dla dziewcząt i pracownię techniczną dla chłopców
  Więcej...
 • 3 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Placówka zatrudnia kadrę pedagogiczną, posiadającą pełne przygotowanie do pracy z osobami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Cały proces rewalidacyjny każdego ucznia wspierają ponadto pedagog, logopeda i psycholog.
  Więcej...
 • 4 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  W Ośrodku funkcjonuje: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum, Szkoła Ponadgimnazjalna Przysposabiająca do Pracy, Internat,
  Więcej...
 • 5 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie im. bł. ks. Bronisława Markiewicza

  Internat funkcjonujący przy Ośrodku ma do dyspozycji sypialnie, świetlice do zajęć grupowych, jadalnię, gabinet higieny szkolnej, dużą świetlicę oraz pomieszczenia sanitarne.
  Więcej...

Liczba odwiedzin

Dzisiaj 70

Wczoraj 69

W tygodniu 414

W miesiącu 1803

Wszystkich 33087

Na stronie ....

Odwiedza nas 105 gości oraz 0 użytkowników.

Czwarty wyjazd do Stadniny koni oraz Gospodarstwa Agroturystycznego „Boska Dolina” w Dylągówce za nami. Było to niestety już ostatnie nasze spotkanie z konikami, ich środowiskiem, z czystą i nieskażona przyrodą, z niezwykłymi przygodami oraz  rekreacją. Ostatni wyjazd i jak wszyscy zgodnie uznali - najlepszy. Choć przecież wszystkie pozostałe dostarczały wielu pozytywnych emocji i wzbogacały niezwykłymi doświadczeniami. Oddziaływały mocno zarówno na dzieci, jak i na nas, osoby dorosłe. Podczas tych wyjazdów wszyscy niejednokrotnie  pokonywaliśmy swoje lęki i opory, zarówno jeśli chodzi o sam kontakt z konikami, jak i podczas nowych form rekreacyjnych. Nasze spotkania zawsze mijały w radosnej atmosferze. Ktoś, kiedyś napisał „Rozwój daje radość”. Uczestnicząc w tych wyjazdach, obserwowaliśmy przede wszystkim radość. Z każdym kolejnym  razem zauważaliśmy, jak dzieciaki rozwijają się, na wielu różnych  płaszczyznach, jak wiele radości czerpią z każdego kolejnego kroku do przodu, ile pozytywnych wzmocnień dostarczają im jazdy konne oraz z różnorodne formy aktywności.  A radość dzieciaków to radość nasza.

Wycieczki do „Boskiej Doliny” ukierunkowane były głównie na kontakt z koniem, jazdę konną, formy aktywności rekreacyjnej czy edukacyjnej. Służyły aktywizacji i popularyzacji aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego. Jednak, realizacja tego projektu, sprzyjała dodatkowo szerokiej integracji społecznej. Każdorazowo wyjazdy rozwijały kontakty i wzmacniały pozytywne relacje miedzy uczestnikami, ale nie tylko. Z radością obserwować można było, że nasze pobyty wzbudzały pozytywne emocje wśród gospodarzy, instruktorów jazdy konnej czy  młodych wolontariuszy pracujących w Stadninie.  

Przedsięwzięcie przeprowadzone zostało w ramach operacji pn: Zwiększenie atrakcyjności oferty spędzania czasu wolnego na obszarze LGD „Ziemia Brzozowska” poprzez organizację wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną. Przeznaczone było dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, ich rodzin, bliskich i opiekunów z terenu powiatu brzozowskiego. Działanie w całości współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Projekt opracowany i zrealizowany został przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wśród Przyjaciół” w Brzozowie działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brzozowie.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali, wspierali oraz angażowali się w nasze wyjazdy. Dziękujemy rodzicom i dzieciakom za obecność, otwartość i entuzjazm.

Do kolejnego razu 

 

COPYRIGT BY Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie FREE JOOMLA TEMPLATES
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Brzozowie
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza
36-200 Brzozów, ul. Tysiąclecia 27
tel./fax (13) 43-417-76
e-mail: soswbrz@interia.pl