Czwarty wyjazd do Stadniny koni oraz Gospodarstwa Agroturystycznego „Boska Dolina” w Dylągówce za nami. Było to niestety już ostatnie nasze spotkanie z konikami, ich środowiskiem, z czystą i nieskażona przyrodą, z niezwykłymi przygodami oraz  rekreacją. Ostatni wyjazd i jak wszyscy zgodnie uznali - najlepszy. Choć przecież wszystkie pozostałe dostarczały wielu pozytywnych emocji i wzbogacały niezwykłymi doświadczeniami. Oddziaływały mocno zarówno na dzieci, jak i na nas, osoby dorosłe. Podczas tych wyjazdów wszyscy niejednokrotnie  pokonywaliśmy swoje lęki i opory, zarówno jeśli chodzi o sam kontakt z konikami, jak i podczas nowych form rekreacyjnych. Nasze spotkania zawsze mijały w radosnej atmosferze. Ktoś, kiedyś napisał „Rozwój daje radość”. Uczestnicząc w tych wyjazdach, obserwowaliśmy przede wszystkim radość. Z każdym kolejnym  razem zauważaliśmy, jak dzieciaki rozwijają się, na wielu różnych  płaszczyznach, jak wiele radości czerpią z każdego kolejnego kroku do przodu, ile pozytywnych wzmocnień dostarczają im jazdy konne oraz z różnorodne formy aktywności.  A radość dzieciaków to radość nasza.

Wycieczki do „Boskiej Doliny” ukierunkowane były głównie na kontakt z koniem, jazdę konną, formy aktywności rekreacyjnej czy edukacyjnej. Służyły aktywizacji i popularyzacji aktywnego wypoczynku i spędzania czasu wolnego. Jednak, realizacja tego projektu, sprzyjała dodatkowo szerokiej integracji społecznej. Każdorazowo wyjazdy rozwijały kontakty i wzmacniały pozytywne relacje miedzy uczestnikami, ale nie tylko. Z radością obserwować można było, że nasze pobyty wzbudzały pozytywne emocje wśród gospodarzy, instruktorów jazdy konnej czy  młodych wolontariuszy pracujących w Stadninie.  

Przedsięwzięcie przeprowadzone zostało w ramach operacji pn: Zwiększenie atrakcyjności oferty spędzania czasu wolnego na obszarze LGD „Ziemia Brzozowska” poprzez organizację wydarzeń aktywizujących społeczność lokalną. Przeznaczone było dla niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i osób dorosłych, ich rodzin, bliskich i opiekunów z terenu powiatu brzozowskiego. Działanie w całości współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Projekt opracowany i zrealizowany został przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Wśród Przyjaciół” w Brzozowie działające przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brzozowie.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali, wspierali oraz angażowali się w nasze wyjazdy. Dziękujemy rodzicom i dzieciakom za obecność, otwartość i entuzjazm.

Do kolejnego razu